เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีพเทค เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Thai Agency Engineering Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2511 โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เชี่ยวชาญด้าน PLC, SCADA, HMI automation และให้บริการลูกค้าอุตสาหกรรมรายสำคัญในประเทศไทย โครงการที่ครอบคลุมบริการ IoT และ 5G รวมถึง LoRa และ NB-IoT ที่ประยุกต์ใช้ในการเกษตร
ผลงานที่ผ่านมา
  • LoRa gateway ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แอพพลิเคชั่น Easy Check-in สำหรับพนักงานขายและช่าง
  • ระบบตรวจวัดความชื้นในดินออนไลน์สำหรับสวนทุเรียน
บริการและจุดแข็งในฐานะพันธมิตร
  • การผลิตสื่อ 360 องศาโดยใช้การโดรนควบคุม
  • AR/VR ร่วมกับทีมงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การพัฒนาแอพพลิเคชั่น IOS และ Android
  • การพัฒนาธุรกิจสู่การตลาดออนไลน์แบบ B2B B2C

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
9 อาคารวรสิน ชั้น 6 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง จอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
Tel :
0-2691-5995
E-mail :
info@deeptek.co.th